A Mother's Life

Submitted by on Tuesday, 3 May 2016, 02:57 AM | True Story | Tagalog
Categories: Non-Erotic   Tags:

Tribute to all mother around the world........


Muling sasapit ang ika-8 ng Mayo. Araw na kung saan bibigyang pugay ang lahat ng Ina ng Tahanan. Ina na nagpakasakit ng siyam na buwan dala dala ang munting sanggol sa kanyang sinapupunan. Mula sa araw ng paglilihi hanggang sa mailuwal, ibayong hirap, sakripisyo, pagod at di mapantayang pag aaruga ang kanyang puhunan para sa pinakamamahal na anak. Idagdag pa ang hirap sa panganganak na ika nga ng karamihan ay isang paa sa hukay mailuwal lang ng matiwasay ang sanggol na minamahal. Sanggol na biyaya ng Langit. Pagka't para sa mga butihing Ina, eto ang langit. Ang katuparan ng pagiging babae.

Sanggol na inspirasyon para sa mga magulang na magsikap at magpakasakit upang mabigyan ng magandang bukas. Sabi nga ng nanay ko noon, Anak ang edukasyon ang tanging kayamanan na hindi mananakaw sa iyo ninuman at eto rin ang tanging yaman na aming maipamamana sa iyo sa aming paglisan sa mundong eto. Sakripisyo ng ina na minsan tayong mga anak ay di nakikita eto. 

Mahirap maging isang ina yan ang palagi kong naririnig noon. Subalit mas mahirap daw ang magpaka ina. Sa pagiging ina, isa etong debosyon na ni minsan ay walang maitutumbas kundi ang makitang ang mga anak ay lumaking mapagmahal, may takot sa Diyos at matiwasay ang sariling pamumuhay. Debosyong inukit sa pagkatao upang tayong mga anak ay maging isang tunay na tao. Debosyong walang pagsangsala, debosyong hanggang sa huling hininga kaakibat pa rin ng pagiging isang ina.

Kaya sa lahat po ng INA sa buong mundo, marami pong salamat sa patuloy na pagpapakahirap, pagmamahal, pag aaruga at pag gabay sa aming mga anak. At para sa mga anak, tignan ninyo ang hirap ng inyong mga INA. Makiluha kayo sa mga oras na sila ay lumuluha pagka't ang bigat ng mundong eto ay pasan nila. Damayan natin ang ating mga ina sa hirap na kanilang pinapasan sa lahat ng oras na kapiling natin sila upang sa oras na sila ay magpahinga na, masasabi natin na tayo ay naging mabuting anak para sa kanila.

Sa mapagmahal kong ina, saan man po ikaw naroroon, marami pong salamat sa pagbibigay sa akin ng buhay. Buhay na kailanman ay di ko hinangad subali't kusa mong iginabay. Buhay na lihis sa yong mga aral ngunit patuloy mo akong inakay pabalik sa gandang asal. Buhay na puno ng kadiliman subalit nanatili kang liwanag sa aking mga daan. Buhay na puno ng galit, paghihiganti at karahasan subalit patuloy mong itinuro ang pagpapakumbaba at pagpapatawad. Buhay na walang silbi ngunit sa mga pagtuturo at aral mo, muli akong nakumbinse. Nakumbinseng sumunod sa mga aral at turo mo na gabay sa buhay ko.

Salamat po Mama, sa kabila ng aking karahasan at...


You might also like to visit: