Question on Limits

Submitted by on Sunday, 25 March 2018, 07:34 AM | True Story | Tagalog
Categories: Erotic   Tags:

Question on LimitsI already read the rules here pero gusto kong malaman kung hanggang saan ko puwedeng dalhin ang mga kuwento ko. Okay lang ba dito iyong medyo "extreme"? Iyong tipong kawawang-kawawa na iyong isang partner? Lalo na kung medyo "forced" ang dating?

I mean, fiction lang naman ang kuwentong iniisip ko at wala namang tauhan dito na "undera...


You might also like to visit: